Dlaczego my?

wdrożone ulgi podatkowe

obsługiwane projekty i podmioty

wygranych kontroli podatkowych

kontakt z klientem

Zobacz film

Podatki przy nowych technologiach

Z jakich ulg warto obecnie skorzystać?

Nie stawiaj sobie granic

Pisaliśmy o tym

CIT. Podatek dochodowy od osób prawnych. 9% CIT. Obniżona stawka CIT. Limit CIT. Mały podatnik. Przychody do 2 mln euro. Dochody kapitałowe. Rozwój małych firm. Preferencyjna stawka podatkowa. Nowe podmioty gospodarcze. Przekształcenie spółki. Inwestycje przedsiębiorstw. Formalizacja działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów CIT. Przepisy podatkowe. Stawki podatkowe. Wsparcie dla przedsiębiorstw. Zmniejszenie obciążenia podatkowego. Zachęta do formalizacji.

9% CIT – uwaga na limit!

18 lipca 2024

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, który jest płacony przez przedsiębiorstwa osiągające dochody. Jest to jeden z głównych podatków bezpośrednich w Polsce, który obowiązuje przedsiębiorców. Przedmiotem opodatkowania CIT jest dochód osiągany przez osobyWięcej »

Krajowy System e-Faktur. KSeF. System e-Faktur. e-faktura. Faktury elektroniczne. Faktury cyfrowe. Elektroniczne fakturowanie. KSeF w Polsce. Wystawianie faktur KSeF. Przesyłanie faktur KSeF. Przechowywanie faktur KSeF. Automatyzacja faktur. Bezpieczeństwo e-faktur. Transparentność faktur. Oszustwa podatkowe e-faktura. Ministerstwo Finansów e-faktura. Obowiązkowe fakturowanie KSeF. Data wprowadzenia KSeF. KSeF 2024. Zasady KSeF. KSeF dla przedsiębiorców.

Koniec faktur z dowolnym numerem – KSEF

17 lipca 2024

Wystawianie faktur z numerami zawierającymi dodatkowe oznaczenia, takie jak litera „A”, jest praktyką stosowaną przez wiele firm. W teorii pozwala ona na lepsze zarządzanie i organizację dokumentów księgowych. W praktyce jednakWięcej »

Podatki w spółce z o.o. Optymalne płacenie podatków. Zatrzymanie kapitału w budżecie. Rozwiązania podatkowe. Analiza sytuacji podatkowej. Dopasowane rozwiązania podatkowe. Kontakt w sprawie podatków. Jak płacić podatki w spółce z o.o. Efektywne płacenie podatków. Płatność podatków w firmie. Spółka z o.o. a podatki. Strategia podatkowa spółki.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia!

10 lipca 2024

Minimalne wynagrodzenie zapewnia podstawowy poziom ochrony pracowników. W Polsce zapobiega sytuacjom, w których pracodawcy mogliby oferować zbyt niskie wynagrodzenia za pracę. Zabezpiecza więc dobro pracowników, szczególnie tych na niskopłatnych stanowiskach, przed wyzyskiemWięcej »

Optymalizacja podatków w spółce z o.o.

27 czerwca 2024

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wynika to z tego, że spółka z o.o. daje przedsiębiorcom szereg wymiernych korzyści. Przykładem jest ograniczenie odpowiedzialności osobistejWięcej »

Kontrole VAT – na co poluje skarbówka?

19 czerwca 2024

VAT jest rodzajem podatku pośredniego, który obciąża większość towarów i usług sprzedawanych w celach konsumpcyjnych. W Polsce rozumiany jest jako podatek od wartości dodanej i stanowi jeden z głównych źródeł dochodów budżetuWięcej »

VAT, najem prywatny. Fundacja rodzinna. VAT fundacja rodzinna. Najem fundacja rodzinna. Podatki fundacja rodzinna.

VAT, najem prywatny, fundacja rodzinna

12 czerwca 2024

Fundacja rodzinna to specjalny rodzaj fundacji, która ma na celu zarządzanie majątkiem rodzinnym. Pozwala na zapewnienie ciągłości i ochrony majątku rodzinnego dla przyszłych pokoleń. Często fundacje tego rodzaju wykorzystywane jako narzędzieWięcej »

Najczęstsze pytania

Pomysł na innowacyjny produkt czy usługę podlega ochronie na każdym etapie – od koncepcji po rozpoczęcie badań czy nawet produkcję. Wystarczy w tym zakresie podjąć odpowiednie kroki i zabezpieczyć się z pomocą ochrony prawnoautorskiej, patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego bądź innego środka przewidzianego w prawie. Dostępnych rozwiązań jest wiele i przykładowo możesz wykorzystać umowę o zachowaniu poufności lub umowę o współpracy.

W tym zakresie wiele zależy od profilu Twojej działalności, a także czym zajmuje się Twoja firma. Dla przykładu jeśli zatrudniasz pracownika , który zarabia brutto 5 tys. zł, czyli w ciągu roku otrzymuje 60 tys. zł – to ten wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu. Z perspektywy ulgi badawczo-rozwojowej taką kwotę mnoży się przez 2. Oznacza to, że 120 tys. zł następnie zostanie pomnożone przez stawkę podatku, który płacisz np. 9% przy spółce z o.o. lub 19% przy podatku liniowym z uwzględnieniem składki zdrowotnej od dochodu. Wynagrodzenie, które wypłacasz tej osobie dzięki uldze może być w efekcie nawet o połowę niższe.

W tym zakresie wszystko uzależnione jest od warunków charakterystycznych dla konkretnej ulgi. Dla przykładu przy IP BOX kwalifikowane IP powinno zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności B+R podatnika. Z kolei przy uldze na prototyp można odliczyć tylko koszty produkcji próbnej, a także koszty wprowadzenia prototypu na rynek zawarte w katalogu ustawowym.

Kontrola podatkowa co do zasady zostaje wszczęta w chwili doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia. W dokumencie jest wskazany precyzyjnie zakres kontroli i jej okres. Podatnik ma obowiązek dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów, a także udzielać wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania. Kontrola powinna zostać zakończona w terminie określonym w upoważnieniu, a to oznacza przykładowo 12 dni roboczych w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz nawet do 48 dni roboczych przy większych przedsiębiorcach.  Sporządzenie protokołu kontroli kończy jej przebieg. Masz prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu jako podatnik do 14 dni od otrzymania tego dokumentu.

Skontaktuj się

Dowiedz się więcej na temat procedur, formalności i zadbaj o własne bezpieczeństwo! Dzięki temu spokojnie skupisz się na rozwijaniu projektu i realizacji własnych pomysłów! Zapraszam do kontaktu!

Rafał Kufieta Prezes Zarządu
KHG Podatki&Księgowość sp. z o.o.

Rafał Kufieta Prezes Zarządu
KHG Podatki&Księgowość sp. z o.o.